Privacyverklaring Paardencoaching Navenja

 

Paardencoaching Navenja, gevestigd aan Sloestraat 13, 1826 CV Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paardencoaching Navenja


Eva Groslot
Sloestraat 13
1826 CV Alkmaar
+31 624553074

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paardencoaching Navenja verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling tijdens de coachgesprekken en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paardencoaching Navenja verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– (fysieke en mentale) gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e.groslot@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paardencoaching Navenja verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. En grondslag: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief of via e-mail onder de aandacht brengen van ons aanbod. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 5. Monitoren van de gecoachte. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 6. Opstellen van een begeleidingsplan. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paardencoaching Navenja bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia:
bewaartermijn: twee jaar na het beëindigen van afname van onze diensten
reden: in het kader van nazorg blijven wij ons aanbod, gericht op nazorg, nog een tijd onder de aandacht brengen

Gegevens over (fysieke en mentale) gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling:
bewaartermijn: deze gegevens worden vernietigd binnen één maand na het beëindigen van de afname van onze diensten
reden: wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
bewaartermijn: deze gegevens worden vernietigd binnen één maand na het beëindigen van de afname van onze diensten
reden: wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Aan jou verstuurde facturen:
bewaartermijn: 10 jaar.
reden: dit is een wettelijke verplichting voor onze financiële administratie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Paardencoaching Navenja verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paardencoaching Navenja blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paardencoaching Navenja gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website https://navenja.nl . En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

Cookies om bezoek te meten

Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via een zoekmachine

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN, telefoonnummer) nooit aan Google.

Cookies voor social media integratie

Op onze website tonen we video’s en andere content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paardencoaching Navenja en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar e.groslot@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Paardencoaching Navenja wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paardencoaching Navenja neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via e.groslot@gmail.com.

Paardencoaching Navenja heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

– Wij gebruiken complexe wachtwoorden voor de omgevingen waar digitale gegevens worden bewaard.

– Wij slaan jouw gegevens alleen digitaal op. Gegevens worden niet op papier bewaard. Als er tijdens coachgesprekken aantekeningen op papier worden gemaakt, dan zullen deze binnen 3 dagen worden gedigitaliseerd en wordt het papier daarbij vernietigd.

– Voor het digitaal versturen van privacy gevoelige informatie, gebruiken we encrypted e-mail en/of versturen we de gegevens in een bijlage die met een complex wachtwoord is beveiligd.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website https://navenja.nl zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 26 februari 2018.

 

Algemene voorwaarden

Ik hanteer de algemene voorwaarden van GAT: Paardencoaching Navenja – GAT algemene voorwaarden voor alternatieve complementaire therapeuten.

Ik heb een daarvan afwijkend annuleringsbeleid:

Afspraken kunnen door klanten tot 14 dagen voor aanvang van een afspraak kosteloos worden geannuleerd en/of verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur twee weken eerder kosteloos worden verplaatst). Annuleer je een afspraak binnen die 14 dagen voor aanvang van de afspraak, dan is in alle gevallen 50% van het honorarium verschuldigd. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, dan is 100 % van het honorarium verschuldigd.
Dit geldt uiteraard niet als een afspraak op mijn initiatief wordt verplaatst of als wij duidelijk met elkaar hebben afgesproken dat een afspraak in potlood is / onder voorbehoud.