Privacyverklaring Paardencoaching Navenja

 

Paardencoaching Navenja, gevestigd aan Sloestraat 13, 1826 CV Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Paardencoaching Navenja
Eva Groslot
Sloestraat 13
1826CV Alkmaar
+31 624553074
www.navenja.nl

Eva Groslot is eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Paardencoaching Navenja. Eva Groslot is bereikbaar via eva@navenja.nl

 

Bescherming Persoonsgegevens

Paardencoaching Navenja neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig met je gegevens om. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Paardencoaching Navenja verwerkt en waarom. Vóór alles is het belangrijk om te weten dat wij jouw gegevens nooit aan derden zullen verstrekken of verkopen.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paardencoaching Navenja verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bedrijfsnaam
 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTW nummer
 • Contact geschiedenis
 • Foto’s
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, mondeling tijdens de coachgesprekken en telefonisch

Daarnaast verzamelen we gegevens die van belang zijn voor het verbeteren van onze website. Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat ze niet te herleiden zijn. Dit kunnen de volgende gegevens zij:

 • IP adres
 • Soort browser
 • Soort apparaat waarmee je onze website bekijkt
 • Locatie (Nederland of daarbuiten)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Paardencoaching Navenja verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • (fysieke en mentale) gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar*

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eva@navenja.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

 

Paardencoaching Navenja verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Jouw voornaam, achternaam, adres en e-mailadres gebruiken we voor het afhandelen van jouw betaling.
  Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  En grondslag: Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 2. We verwerken je voornaam (en je achternaam indien verstrekt) en je e-mailadres als jij gratis documenten bij ons aanvraagt of je inschrijft voor gratis online trainingen of webinars. We vragen je hiervoor om toestemming op het moment dat jij jouw aanvraag of inschrijving indient.
  Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 3. Je voornaam (en je achternaam indien verstrekt) en je e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van onze nieuwsbrief, onder de aandacht brengen van ons aanbod, informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en retargeting voor Facebook advertenties. We doen dit alleen met de gegevens die we hebben verkregen via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contactformulieren zijn binnengekomen.
  Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 4. Je voornaam (en je achternaam indien verstrekt) en je e-mailadres (en telefoonnummer indien verstrekt) die jij invult op een contactformulier, worden gebruikt om een offerte op te stellen of om te antwoorden op een vraag of een contactaanvraag. We slaan deze gegevens niet op in Mailblue (Active Campaign).
  Wanneer jij het contactformulier op onze website verstuurt, wordt je IP-adres gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent. We vragen jou op het contactformulier om jouw toestemming hiervoor te geven. Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 1. We verwerken je voornaam en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. Wanneer je een reactie achterlaat op een blogbericht, wordt jouw naam bij jouw reactie getoond. Je e-mailadres wordt niet getoond. Je IP adres wordt gecontroleerd om te zien of je geen spambot bent. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen zonder persoonsgegevens achter te laten.
 3. Als je gebruik maakt van betaalde diensten van Paardencoaching Navenja verwerken we gegevens over jouw gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling voor het opstellen van jouw begeleidingsplan en om je als gecoachte te monitoren.
  Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 4. We verwerken foto’s van coachsessies om onze content meer sfeer te geven, op onze website en in onze advertenties. Personen die op deze foto’s voorkomen vragen wij om toestemming. Ook vragen we toestemming aan de eigenaren van de paarden die op de foto’s staan afgebeeld.
  Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Paardencoaching Navenja bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van personen die op onze mailinglijst staan:
Als jij je uitschrijft voor onze e-mails en nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

Persoonsgegevens van klanten die gebruik maken/maakten van betaalde diensten:
bewaartermijn: twee jaar na het beëindigen van afname van onze betaalde diensten
reden: in het kader van nazorg blijven wij ons aanbod, gericht op nazorg, nog een tijd onder de aandacht brengen en jouw gegevens bewaren voor het geval je nog op nazorg een beroep doet.

Gegevens over (fysieke en mentale) gezondheid, welbevinden en persoonlijke ontwikkeling:
bewaartermijn: deze gegevens worden vernietigd binnen één maand na het beëindigen van de afname van onze betaalde diensten
reden: wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
bewaartermijn: deze gegevens worden vernietigd binnen één maand na het beëindigen van de afname van onze betaalde diensten
reden: wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Gegevens in ons boekhoud-systeem:
bewaartermijn: 7 jaar.
De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
reden: dit is een wettelijke verplichting voor onze financiële administratie

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Paardencoaching Navenja verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waarvan je persoonsgegevens onderdeel uitmaken. Je persoonsgegevens worden om die reden aan deze providers van serverruimte verstrekt.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem Mailblue, gebruik makend van de servers van Active Campaign. De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. Door doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign vind je hier: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy en over het privacybeleid van Mailblue vind je hier: https://mailblue.nl/privacy-policy/

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een (gratis of betaalde) weggever, (video)training, workshop en/of ieder ander gratis document met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacyshield .

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 over het EU-VS Privacy Shield Framework met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”

Mailblue en Active Campaign werken aan een oplossing hiervoor. Meer hierover lees je hier: https://mailblue.nl/gdpr-update-mailblue-activecampaign/

 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals onze website- en e-mail host, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paardencoaching Navenja blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Paardencoaching Navenja gebruikt cookies op de website https://navenja.nl . Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

We gebruiken de volgende cookies

 

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

 

Cookies om bezoek te meten
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
 • Het bijhouden van de duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via een zoekmachine

 

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy

Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN, telefoonnummer) nooit aan Google.

 

Facebook Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.
Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Tracking cookies
Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking en eventtracking van Mailblue. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina's jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Eventtracking plaats een cookie die bijhoudt of jij in een bepaalde periode e-mails geopend hebt. Hierdoor kunnen wij onze e-mailmarketing beter aanpassen en bij het niet openen van onze e-mails het e-mail adres uit Mailblue verwijderen. Meer informatie over sitetracking en eventtracking vind je hier: https://mailblue.nl/site-event-tracking/ . Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier: https://mailblue.nl/privacy-policy/

 

Reactie-Module
Als gebruikers willen reageren op een blog-artikel wordt door WordPress toestemming gevraagd om gegevens zoals naam en e-mail voor een volgend bezoek op te slaan. Dit gebeurt niet automatisch.

 

Links naar andere websites

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten vankliknaarklant.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

 

Als jij je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis webinar, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht, en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun jij je altijd weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mails die je van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen.
Je e-mailadres wordt dan uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand verwijderd uit onze systemen.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegeven te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

 

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar eva@navenja.nl . Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Paardencoaching Navenja wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paardencoaching Navenja neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via eva@navenja.nl .

 

Paardencoaching Navenja heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Wij gebruiken complexe wachtwoorden voor de omgevingen waar digitale gegevens worden bewaard.
 • Wij slaan jouw gegevens overwegend digitaal op. Als er tijdens coachgesprekken aantekeningen op papier worden gemaakt, dan worden deze ófwel in een beveiligde kluis bewaard ófwel binnen 1 week gedigitaliseerd en wordt het papier daarna vernietigd.
 • We beperken e-mail verkeer met daarin privacy gevoelige informatie tussen Paardencoaching Navenja en jou als klant tot een absoluut minimum. Als wij samen afspreken dat het nodig is om dit soort informatie via e-mail uit te wisselen, maakt Paardencoaching Navenja gebruik van encrypted e-mail en/of het versturen van de gegevens in een bijlage die met een complex wachtwoord is beveiligd.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website https://navenja.nl zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding

Deze versie van onze privacyverklaring is in werking getreden op 18 oktober 2020.