Coachen met het zenuwstelsel Het maximale uit je coaching, therapie of onderwijs halen door meer regulatie

Coachen met het zenuwstelsel

VERDIEPEND PROGRAMMA VOOR COACHES, THERAPEUTEN EN ANDERE MET-MENSEN-WERKERS

 

Schrijf je in voor het gratis webinar of voor de 1-daagse training 'Alles begint in het zenuwstelsel' en ontvang een mooie korting op dit programma!

coachen-met-het-zenuwstelsel

Om het jou mogelijk te maken te gaan coachen met het zenuwstelsel als basis, is er het verdiepend programma

Coachen met het zenuwstelsel

 • We duiken diep in de polyvagaal theorie, overleefresponsen en management-strategieën.
 • Je leert hoe je jouw cliënt oude 'onderbroken' vecht- en vluchtreacties helpt 'afmaken' zodat het zenuwstelsel zijn veerkracht terugvindt. Je leert hoe je de neurosensorische vaardigheden ontwikkelt bij jezelf en bij je cliënt die nodig zijn voor zo'n verwerkingsproces.
 • We zoomen in op hechting en het zenuwstelsel en werken met co-regulatie via mimiek, stem en aanraking. Hoe creëer je eerst een veilige basis in het zenuwstelsel van je cliënt zodat deze vervolgens kan leren een veilige haven te zijn in relaties met anderen (en zichzelf).
 • Je leert meer over regulerende hulpbronnen zoals hartcoherentie en ademhaling, stemgebruik, muziek en beweging.
 • Je leert hoe je de (overprikkelde) zintuigen van je cliënt helpt weer exploratief te gaan oriënteren.
 • Je leert hoe je het zenuwstelsel bereikt door de verschillende lagen te combineren waaruit een ervaring is opgebouwd: sensaties, zintuiglijk beeld, houding en beweging, emoties en betekenis.
 • Je leert veilig om te gaan met traumaresponsen als bevroren energie omhoog komt.
 • Je leert alles over het zenuwstelsel van het paard. Zoekend naar verbinding worden bij mens én paard dingen getriggerd. Werken in deze relatie kan helend zijn voor beiden mits óók het paard kan gaan ervaren dat mensen voor hun eigen regulatie kunnen zorgen, en niet steeds willen projecteren en/of leunen op het paard.
 • Je leert hoe alles wat we toepassen in het werken met het zenuwstelsel van de mens, ook toepasbaar is in je relatie met je (coach/therapie)paard.
 • Je wordt begeleid in het integreren van het werken met het zenuwstelsel in jouw specifieke methodiek. Welke mogelijkheden zie je daar? Hoe ga je het doen?
 • Je leert meer over het zenuwstelsel van specifieke doelgroepen zoals coachees met burn-out en met een hoogsensitief zenuwstelsel. Bijna alle coachees die bij ons komen met stevige dysregulatie van het zenuwstelsel, met een 'label', met onbegrepen lichamelijke klachten en met trauma, zijn op zijn minst overspannen of erger. Je krijgt specifieke kennis over de verstoorde stressfysiologie die daar speelt en wat dit betekent voor het herstelproces van deze coachees.
 • Je ontdekt dat er bij al jouw coachees of cliënten die eerder een diagnose kregen, grote winst te behalen valt door te werken aan regulatie van hun zenuwstelsel.
 • Stel je zelf diagnoses, dan zal de lichaamsgerichte blik en het werken met het zenuwstelsel jouw diagnostiek en behandeling ontzettend verrijken.
 • Het programma zal een groot effect hebben op je eigen regulatiecapaciteit en nodigt je uit tot zelfonderzoek en ontwikkeling van jouw veerkracht. Het geeft je zowel privé als zakelijk een boost. De zenuwstelsels van mensen en dieren om je heen zullen je als veiliger gaan ervaren en andersom.

Wil je gaan coachen* met het zenuwstelsel als basis dan kom je voor een aantal uitdagingen te staan:

 • Waar beginnen?
  Je coachees komen bij jou met ernstige klachten en problemen, hebben weinig energie, zijn somber en/of angstig en hebben al veel therapie gehad. Jij weet ondertussen het een en ander over het zenuwstelsel en vermoedt dat er veel winst is te behalen door met het zenuwstelsel aan de slag te gaan. Maar waar en hoe moet je nou beginnen? En hoe dan verder? Dit programma neemt je mee langs de stappen.
 • Hoe neuroceptie beïnvloeden?
  In literatuur over het werken met het zenuwstelsel heb je mogelijk gelezen dat je bij je coachees allereerst 'perceptie moet brengen op de neuroceptie van het zenuwstelsel'. Dat klopt! Maar euh... wat betekent dit dan en hoe pak je dat aan? Dit programma ontwikkelt de hiervoor benodigde vaardigheden en leert jou die vaardigheden bij je coachees te ontwikkelen: - op een neurosensorisch niveau in je lichaam aanwezig zijn, in al zijn systemen (niet alleen de hersenen) - via al je zintuigen veiligheid kunnen signaleren in de omgeving en erin aanwezig blijven in verschillende situaties (zelfs onder stress en intense angst) - dat alles samenbrengen als één: lichaam + omgeving.
 • Welke hulpbronnen?
  Hoe krijg je de zelfregulatie meer op gang in het zenuwstelsel van je coachee? Wat werkt allemaal regulerend op het zenuwstelsel? In dit programma ontdek je een aantal belangrijke hulpbronnen en hoe je die hulpbronnen kunt inzetten.
 • Ben jij een veilige coach?
  Als je coachee al in de kindertijd verwondingen heeft opgelopen aan het zenuwstelsel door gebrekkige co-regulatie van zijn verzorgers (onveilige hechting), zullen er problemen zijn met verbinding: zowel problemen in het verbinden met zichzelf als met anderen. Jouw coaching of therapie met het zenuwstelsel zal dan in belangrijke mate bestaan uit het bieden van co-regulatie: afstemming, veiligheid en steun, gevoeld op een diep lichamelijk niveau. ‘Safety is the treatment’, zegt Porges. Maar hoe zorg je nou als coach voor een optimale neurosensorische ervaring van veiligheid in je sessies, in je afstemming op je coachee? Hoe werk je met de verschillende onveilige hechtingsstijlen en het zenuwstelsel? Hoe zet je daarbij jezelf in als instrument (co-regulatie)? En waarmee is jouw zenuwstelsel nog onvoldoende comfortabel zodat het onbewust signalen van onveiligheid afgeeft? In dit programma is hiervoor heel veel aandacht!
 • Hoe nemen we het zenuwstelsel van het paard mee?
  Wat kan je coachee vervolgens leren en ervaren over verbinding, door te werken met het paard en de kudde? Weliswaar zijn paarden zeer gevoelige, relationele wezens die gedijen op verbinding. Gevoelig voor onze autonome staat zonder oordeel of interpretatie. Bijgevolg kan interactie met hen door middel van zorgvuldig samengestelde oefeningen jouw coachee helpen de verbinding met zichzelf terug te vinden terwijl er verbinding wordt gemaakt met een ander (het paard). Maar tegelijkertijd heeft het paard als gedomesticeerd dier zijn eigen trauma’s, onveilige hechtings- en overleefresponsen. Hoe kun je juist dat element inzetten als toegevoegde waarde bij het leren aangaan van verbinding? Hoe kunnen we het paard meer laten deelnemen aan de sessies als autonoom reagerend wezen en minder als magische spiegel of om te werken met projecties? Hoe ontwikkel je hiermee correcte neuroceptie en veerkracht? Hoe helpen we de coachee goed te zorgen voor het eigen zenuwstelsel én dat van het paard, zodat de zelfregulatie aan beide kanten groeit door afstemming en co-regulatie? Trauma ontstaan in relatie kan helen in een relatie waar eenieder enerzijds een veilige basis en veilige haven ervaart en anderzijds een veilige basis en haven is voor de ander. Dit programma kijkt door de bril van het zenuwstelsel en trauma naar de relatie tussen mens en paard, zodat beiden helen in relatie.
 • De theorie in de praktijk: ‘Waar heeft dit zenuwstelsel het moeilijk mee?’
  En dan is er het verbinden van (best ingewikkelde) theorie en praktijk: ‘case conceptualisatie’. Is het gedrag dat je ziet een overleefrespons of discharge? Beide kunnen immers gepaard gaan met huilen, trillen, flinke vocalisaties etcetera. Wanneer is iets een management strategie en wanneer is het een hulpbron? Hoe weet je of iets is verwerkt in het zenuwstelsel? Het is van belang om zowel in theorie te kunnen conceptualiseren alsook om in de praktijk goed te leren observeren ‘hoe iemand zijn zenuwstelsel doet’. Dat geeft je de aanknopingspunten: waar heeft dit zenuwstelsel het moeilijk mee en hoe ga je in de juiste richting bewegen? Dit programma geeft je een degelijke theoretische basis, en verbindt die steeds opnieuw met wat er in de praktijk gebeurt zodat je op alle niveaus leert denken en observeren.
 • Hoe geef je educatie?
  Daarnaast is het waardevol om ook bij je coachee de theorie en de ervaring te verbinden, de prefrontale cortex aan te zetten. Je dient dus begrijpelijke, correcte en voor je coachee relevante educatie te kunnen geven: wat is het waar we mee bezig zijn en waarom doen we dit? Dit programma nodigt je uit je eigen educatiemateriaal te ontwikkelen en voorziet je van feedback daarop.
 • En tot slot
  Hoewel de verwerking in het lichaam moet plaatsvinden staan sensaties, bewegingen en zintuiglijk beeld enerzijds niet los van emoties en betekenis anderzijds. Hoe werk je met emotie en betekenis (zoals gedachten en overtuigingen) in dienst van het proces in het zenuwstelsel? Story follows state, zegt Deb Dana daarover. Door aan correcte neuroceptie te werken (wat gebeurt er nu écht, voorbij de projectie) verandert de autonome staat en bijgevolg het verhaal dat we onszelf vertellen, terwijl we ook met het verhaal zelf werken… Dit is een programma dat bruggen bouwt en verbindingen maakt en waar je enorm wordt uitgedaagd alles wat je al weet en kunt te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden rondom het zenuwstelsel.
coachen-met-het-zenuwstelse-2

*Wij gebruiken in deze tekst de termen coachen en coachee. Overal waar coach en coachee staat, zou echter ook therapeut en cliënt kunnen staan. Alles waarover we schrijven is even waardevol voor de coach als de therapeut.

locatie

Twijfel je of deze training ook voor jou waardevol is, neem contact op via eva@navenja.nl.

Voor wie is dit programma?

Ten eerste. De training richt zich op paardencoaches en op therapeuten die met paarden werken.

Maar!!! Daarnaast is de training helemaal geschikt gemaakt voor hulpverleners uit andere werkvelden (zie hieronder), die niet met paarden werken, en zeker ook interessant voor bijvoorbeeld docenten en instructeurs.

Elke methode die jij meebrengt vanuit jouw ervaring is waardevol.

Werken vanuit het autonome zenuwstelsel is een fundament waarop alle mogelijke methodes kunnen worden gebouwd, van NLP, tot systemisch werk, van EMDR tot intuïtief coachen.

quote_opleiding

Waarom is trainen tussen de paarden ook interessant als jij NIET met paarden werkt?

› Onderzoek toont aan dat traumatische ervaringen en vroegkinderlijke onveilige hechtingspatronen worden opgeslagen in het lichaam en de balans in het zenuwstelsel verstoren. Het veerkrachtiger maken van het zenuwstelsel dient zich bijgevolg vooral op het lichaam te richten: het werken met lichaamssensaties en zintuigen.

Tussen de paarden en in de natuur vind je de optimale condities om dit te ervaren en te leren.

 • De zintuiglijke rijkdom helpt ervaren hoe het autonome zenuwstelsel zijn informatie verzamelt en hoe het kan reguleren in contact met de wereld om je heen.
 • Interactie met een paard is vrijwel niet talig. Je wordt uitgenodigd om je meer bewust te zijn van de reacties in je lichaam, hoe je zintuiglijk waarneemt en hoe je beweegt. Je wordt bewuster van neuroceptie, interoceptie, exteroceptie en proprioceptie.
 • In interactie met ieder ander zenuwstelsel tonen zich de (onveilige) hechtingsresponsen van het zenuwstelsel. In interactie met paarden vaak nog meer. Zij kunnen veilige hechtingsfiguren representeren en tegelijkertijd onze angsten om verbinding te verliezen uitvergroten. De 'kudde' brengt ons weer in contact met onze natuurlijke drang om ons te verbinden en te co-reguleren, daar waar velen van ons heden ten dage een zenuwstelsel hebben dat slechts alleen in afzondering kan opladen. Het contact met de paarden biedt volop mogelijkheden om te werken aan ik-en-de-ander-bewustzijn en te ervaren waar we vastlopen in verbinding. Werken met het zenuwstelsel helpt ons in die verbinding te ontdekken dat er veel meer veiligheid is dan ons zenuwstelsel tot nog toe heeft ervaren.
 • In de open ruimte voelt het vrijer om te experimenteren. Dat helpt bij het verkennen van hulpbronnen zoals beweging en stem.
 • Je leert nét buiten je comfortzone (nét want we gaan je niet stressen, slechts stretchen): de beste plek om te leren.

We vragen je niet om zelf het paard in te zetten bij het oefenen als coach als dat niet je scope of practice is. We bieden oefeningen die je ook in de natuur kunt doen, en zelfs in de spreekkamer. Je kunt desgewenst wel worden gecoacht met het paard door andere deelnemers.

De praktijk in de buitenlucht, met en tussen de paarden zal voelen als een oplaadmoment waar je ook nog eens veel van leert.

We vragen je niet om zelf het paard in te zetten bij het oefenen als coach als dat niet je scope of practice is. We bieden oefeningen die je ook in de natuur kunt doen, en zelfs in de spreekkamer. Je kunt desgewenst wel worden gecoacht met het paard door andere deelnemers.

De praktijk in de buitenlucht, met en tussen de paarden zal voelen als een oplaadmoment waar je ook nog eens veel van leert.

Wil je overleggen of deze training voor jou geschikt is, neem gerust contact op!

 • In Coachen met het zenuwstelsel staat de wijsheid en het zelfhelend vermogen van het lichaam centraal en gaan we dat steeds weer activeren.
 • Coachen met het zenuwstelsel is een goede aanvulling op de gangbare benadering vanuit emoties, cognities en gedrag. Je voegt een extra laag toe, namelijk de fysiologische connectie met het trauma, die leidt tot de vecht, vlucht en bevries reacties in het zenuwstelsel.
 • Je krijgt kennis van en aandacht voor de lichamelijke signalen daarvan, zoals houding, gebaren, bewegingen, stem en spreekstijl. Dit verrijkt je diagnostiek en behandeling.
 • Deze benadering is uitstekend te gebruiken als aanvulling op andere behandelvormen, zoals EMDR.

Onderdelen programma 'Coachen met het zenuwstelsel':

› Het programma is opgebouwd uit twee modules. Deze kunnen meteen na elkaar worden gevolgd of met een pauze.

MODULE 1

De eerste module is volledig online. In 6 online lesochtenden krijg je het fundament aangereikt voor het werken met het zenuwstelsel:

 • Verdieping van de theorie (polyvagaal theorie, hechting en het zenuwstelsel, principes van Somatic Experiencing, ethologie).
 • Je eigen zenuwstelselreacties onderzoeken, je managementstrategieën, hulpbronnen en window of tolerance. Alsook de herkomst daarvan: hoe heeft jouw jeugd jouw zenuwstelsel gevormd?
 • Neurosensorische vaardigheden ontwikkelen en met elkaar oefenen, ook in de rol van coach.
 • Het paard en zijn zenuwstelselreacties
 • De verschillende lagen van ervaring vervlechten, oefenen met elkaar, ook in de rol van coach.
 • Oefenen met het geven van aansprekende educatie
coachen-met-het-zenuwstelse-4

Het heeft de voorkeur dat je live aanwezig bent tijdens de theorie ochtenden. De ochtenden vragen actieve deelname en er wordt geoefend met de basis in breakoutrooms. Kun je er een keer niet bij zijn, dan kun je de opname terugkijken.
De opnames zijn overigens waardevol voor alle deelnemers. De theorie een paar keer opnieuw horen, werkt verdiepend. Elke keer hoor je weer nieuwe dingen.

coachen-met-het-zenuwstelse-3

MODULE 2

De tweede module bestaat uit 5 dagen op locatie. We werken in de natuur, tussen en met de paarden.
Je kunt de tweede module aansluitend op module 1 volgen. Dit is echter geen vereiste.

Tijdens module 2 staat oefenen centraal. De groep bestaat daarom uit maximaal 12 deelnemers. We werken van mens tot mens en tussen mens en paard(en). Thema’s zijn:

 • nabijheid en scheiding/afstand,
 • (on)veilige hechtingsresponsen van mens en paard
 • aanraking,
 • het sociale betrokkenheidssysteem,
 • de vechtrespons,
 • correcte neuroceptie - wederkerige veilige basis en veilige haven
 • beweging,
 • expressie en spel,
 • hartcoherentie en ademhaling,
 • integratie binnen jouw methodiek.

ONDERSTEUNING & INTEGRATIE

De community ‘Coachen met het zenuwstelsel’
Naast het contact met de docent(en) tijdens de online ochtenden en tijdens de dagen op locatie, is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de hoofddocent en collega-deelnemers via een besloten Facebook groep. Dit is een levendige community waaraan ook bijna 30 alumni uit vorige cohorten deelnemen. Er worden ondersteunende materialen gedeeld alsook de opnames van online momenten.

Q&A avonden

Voor de deelnemers van de community zijn er doorlopend online Q&A-avonden. Vier van deze Q&A-avonden vinden plaats tijdens de looptijd van het programma. Je kunt er je vragen en (oefen)casussen inbrengen. Ook vragen en casussen van alumni worden besproken waardoor je perspectief op werken met het zenuwstelsel zich verder ontwikkelt.

Na afronding van het programma is het mogelijk om ondersteuning te blijven ontvangen, mee te doen aan oefendagen en nascholing te volgen door van de community lid te blijven.
Het streven is om doorlopende ontwikkeling te bieden en van elkaars specialismen gebruik te maken waar mogelijk.

Dit programma is speciaal ontwikkeld

 • Voor wie de basis-trainingsdag of het webinar 'Alles begint in het zenuwstelsel' naar meer smaakt.
 • Voor wie het werken met het zenuwstelsel voelt als iets dat past en dat veel gaat opleveren.
 • Voor coaches die (nog) beter voor hun eigen balans en veerkracht willen gaan zorgen.
 • Voor wie lichaamsgericht werken heel concreet wil maken.
 • Voor wie herkent dat onder elke coachvraag eigenlijk een zenuwstelsel zit dat ontregeld is.
 • Voor wie het trauma wil aanpakken dat het zenuwstelsel uit balans brengt, zonder ‘naar het trauma te gaan’.
 • Voor wie zijn coachees tot hun eigen therapeut wil maken.
 • Voor wie handvatten wil ontwikkelen om het zelfhelend vermogen van de coachee meer aan te spreken.
 • Voor wie altijd wil weten wat te doen als je niet weet wat te doen.
 • Voor coaches die coachees hebben met onbegrepen lichamelijke klachten, stress, angst- of paniekaanvallen, een ongezonde levensstijl of dreigende burn out.
 • Voor coaches met coachees die alleen over hun problemen willen praten en daardoor te weinig vooruitgang boeken.
 • Voor coaches met coachees in een relatie of professionele omgeving die hen erg uit balans brengt.
evy

Wat levert het je op om mee te doen?

Als het autonome zenuwstelsel is ontregeld, kun je jezelf daar niet uitpraten. Hoewel cognitieve therapie zeer waardevol kan zijn, mist er dan iets. The body keeps the score, zegt Bessel van der Kolk daarover.

Als het zenuwstelsel is ontregeld, zijn je ervaringen vervormd en kan ook ervaringsgerichte coaching, soms onvoldoende helpen als het zenuwstelsel niet expiciet wordt meegenomen.

Angst en paniek, stressklachten, depressieve gevoelens, slecht slapen, woede-aanvallen, emotionele overspoeling, vermoeidheidsklachten, geen keuzes kunnen maken... Al deze problemen worden vele malen lichter als het zenuwstelsel de autonome regulatie terugvindt. Dan is er weer een basis om verder te herstellen en te ontplooien.

Wil je meer bereiken met je coachees, dan geef je hen en jezelf een super waardevol cadeau door te leren werken met het autonome zenuwstelsel!

 

Het is biologisch gezien namelijk niet mogelijk om te verwerken, te helen en iets nieuws leren als het autonome zenuwstelsel teveel ontregeld is.

 

Veerkracht in het autonome zenuwstelsel is dus een voorwaarde voor jouw coachee om stappen te kunnen zetten! Als coach moet je die voorwaarde eerst creëren en je coachee leren om die iedere dag weer voor zichzelf te creëren.

Hierdoor ga je met iedere coachee resultaten boeken vanuit de methode waarmee jij werkt. Als therapeut of hulpverlener ga je meer resultaat bereiken met iedere cliënt of patiënt ongeacht de diagnose die zij/hij heeft gekregen.

 

Deze resultaten kun jij boeken, als je deelneemt aan het verdiepende programma 'Coachen met het zenuwstelsel'.

🍀 🍀 En misschien is het allerbelangrijkste resultaat wel meer regulatie voor jezelf, meer werkplezier, meer gezondheid, meer balans en veerkracht. En dat werkt door in alle aspecten van je leven.

Wat zeggen onze deelnemers over dit vervolgprogramma?

'Een totaal nieuwe ingang om te coachen'

Het programma heeft mij enorme inspiratie gegeven en een totaal nieuwe ingang geboden om te coachen. Niet alleen mijn eigen zenuwstelsel krijgt meer ruimte, rust en 'lucht', ik zie ook de verandering bij mijn coachees wanneer ze zich bewust worden van wat er allemaal in dat lijf gebeurt. Ik geef het programma een 9,5 !

Meike Theunissen - Equine assisted coach -

‘Ik zou iedereen deze cursus aanraden!’

Ik heb de cursus coachen vanuit het zenuwstelsel als onwijs waardevol ervaren. Voorafgaand vond ik de materie vooral mega interessant en wilde ik hier meer over leren zodat in dit ook in mijn werk zou kunnen toepassen. De cursus heeft me veeeel meer gebracht nog dan dat! Naast meer inhoudelijke kennis over het zenuwstelsel en praktische manieren om dit in coaching te kunnnen meenemen - heb ik ook super veel geleerd over mijn eigen zenuwstelsel. Iets waar ik iedere dag weer, op kan terugvallen. Ik heb jullie begeleiding als heel betrokken, warm, persoonlijk en heel kundig ervaren! Ik zou iedereen deze cursus aanraden, want oprecht ‘alles begint in het zenuwstelsel’!

Onwijs bedankt allebei, jullie zijn top! ❤️

Mirjam Rakers – Equine Assisted Coach en psycholoog

'Smaakt naar meer'

Op integere maar ook zeer overtuigende wijze nemen Monique en Eva je mee door het lijf en het leven. Ze geven veel handvatten voor jou als coach en tenminste evenveel voor jou als mens. De kennis die je opdoet over het zenuwstelsel en hoe je daar jezelf en de ander mee kunt helpen is van grote waarde en smaakt naar meer. Ik heb door het volgen van deze cursus niet alleen veel nieuwe kennis opgedaan voor mijn beroep als coach maar ik heb ook geleerd om anders naar mezelf te kijken. Ik geef het vervolgprogramma een 9!

Maaike Rijpstra - Equine assisted coach en kindercoach

‘Ik kijk door een heel nieuwe bril naar de mens en naar de paarden’

Met een grote glimlach op mijn gezicht kijk ik terug op een zeer leerzaam programma over het zenuwstelsel. Eva en Monique zijn twee gepassioneerde vrouwen met veel kennis over het werken met het zenuwstelsel. De cursusdagen waren zeer prettig ingedeeld met een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Ook de online theorielessen en Q&A’s waren zeer waardevol.
Dankzij deze cursus kijk weer door een hele nieuwe bril naar de mens en ook naar de paarden. Ik kan het geleerde inzetten in mijn eigen werk, maar zeker ook in mijn eigen dagelijks leven.

Ik geef het programma een 9!

Miranda Danser - Equine assisted coach - 

‘Mijn manier van coachen is verrijkt’

De dag ‘Alles begint in het zenuwstelsel’ was voor mij een eerste kennismaking met het zenuwstelsel. Mijn interesse was gewekt maar veel was nog onduidelijk. Hoe werkt dat dan in het dagelijks leven bij mij? Wat kan ik ermee in de coaching?

Dat heb ik geleerd en ervaren tijdens het vervolgprogramma ‘Coachen met het zenuwstelsel’!

Ik realiseer mij nu welke rol het zenuwstelsel speelt, herken het bij mezelf en herken wat ik wanneer nodig heb. Ook is mijn manier van coachen verrijkt met alles wat ik heb geleerd.

Dit programma is zowel voor mezelf als voor mijn rol als coach zeer waardevol geweest!

Jiska Bjorkman – Equine Assisted (kinder)coach, gedragspecialist en leerkracht

‘Ik hoop dat er een vervolg gaat komen!’

Ik geef het programma een 9! De begeleiding van Monique en Eva was top! Twee heel verschillende personen en karakters die gedurende deze dagen heel complementair gewerkt hebben om ons als deelnemers uit te nodigen te leren, te ervaren en te delen. In de deelnemersgroep zaten therapeuten, begeleiders en coaches.

Ik werk zelf als coach en dan niet zozeer gericht op ‘traumabehandeling’ als bijvoorbeeld in de ggz, maar meer op o.a. persoonlijk leiderschap, eigen regie en competentieontwikkeling. Echter, alles wat ik heb geleerd tijdens de opleiding kan ik in meer of mindere mate verweven in mijn begeleidingstrajecten en blijkt heel bruikbaar in de praktijk. Iedereen heeft een zenuwstelsel waarmee gewerkt kan worden!

Zelf ben ik me meer bewust geworden van mijn lijf in het hier en nu en in de ruimte waarin ik me bevind. Hierdoor ervaar ik meer rust en stabiliteit in mijn begeleiding en in mijn privéleven.

Kortom: deze opleiding is een aanrader voor iedereen die iets doet qua begeleiding, coaching of therapie voor zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling. Ik hoop dat er een vervolg gaat komen!

Angela Piette - (Equine assisted) coach - 

‘Geraakt’

Een opleiding ontwikkeld vanuit passie en liefde voor de mens. Met als doel zo veel mogelijk mensen handvatten te geven in Nederland en erbuiten. Ik heb al heel veel opleidingen en trainingen gedaan, maar nooit tijdens een opleiding me zo gezien en gehoord gevoeld. Geraakt door Eva en Monique. Dankbaar..

Ineke Roetert – Equine Assisted Coach en instructeur

locatie

Twijfel je of deze training ook voor jou waardevol is, neem contact op via eva@navenja.nl.

Praktische informatie

Data:

 • Module 1 (6 zaterdagochtenden online, om de week)
  2 november 2024
  16 november 2024
  30 november 2024
  14 december 2024
  4 januari 2025
  18 januari 2025
 • Module 2 (5 dagen op locatie)
  Dagen worden vastgesteld in overleg met de deelnemers en vinden plaats in de periode februari - mei 2025
  Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers

Tijden live dagen op locatie: 9.30 uur – 17.00 uur

Tijden online Q&A sessies: 19.30 uur - 21.00 uur

Tijden online lesochtenden: 9.30 - 12.30 uur

Locatie lesdagen module 2:

Hippodroom, Sylvia van Noye
Scheibaan 50
5062 TN Oisterwijk (Brabant)

Hoofddocent: Eva Groslot
Gastdocenten: Monique Verreijdt, Ellis Buis en Kees Blase

Tarieven:

 • module 1: normale prijs: 800 euro - actieprijs 600 euro (ex BTW)
 • module 2: normale prijs: 1797 euro - actieprijs 1497 euro (ex BTW)
 • Pakket in een keer aanschaffen tegen actieprijs: 1997 euro (ex BTW)

Je kunt betalen in maximaal 7 termijnen.

GOED NIEUWS! Profiteer van de ACTIEPRIJZEN en neem deel aan het webinar of de 1-daagse training 'Alles begint in het zenuwstelsel'.

Deelnemers ontvangen een code waarmee je het programma met korting kunt aankopen.

 • Vroegboekkorting of actieprijs geldt steeds gedurende een week na jouw deelname aan de basistraining of het webinar 'Alles begint in het zenuwstelsel' of bij speciale acties.
 • Module 2 gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers voor module 2 is 12.
 • Lees hier ons annuleringsbeleid

De docenten: hoofddocent Eva Groslot en gastdocent Monique Verreijdt

eva-groslot-en-monique-verreijdt