coaching met paarden kennismakingssessie

VERVOLGPROGRAMMA VOOR PAARDENCOACHES

Coachen met het zenuwstelsel

Het maximale uit je coaching halen door te leren reguleren

Heb je de basistraining Alles begint in het zenuwstelsel gevolgd, en wil je gaan coachen met het zenuwstelsel als basis en/of vanuit de zuivere polyvagaal theorie, dan zie jij je gesteld voor een aantal uitdagingen:

 • Omgaan met je eigen autonome reacties op je coachee als er veel gebeurt bij de coachee. Of als er juist te weinig gebeurt bij je coachee.
  Je eigen ongemak verdragen en de veerkracht hebben om de ventrale vagus te zijn voor de ander. Ook voor jouw paard!
  Dit is een voorwaarde om voldoende veiligheid te brengen in de coachrelatie en te voorkomen dat jouw coachee jou gaat steunen. Het is een voorwaarde om je coachee niet teveel maar ook niet te weinig te activeren.
  Het is van onschatbare waarde voor je eigen balans en werkplezier.
  En het is belangrijk dat jij een veilig gereguleerd anker bent voor het paard en het paard kunt reguleren zo nodig.
 • Hulpbronnen ontwikkelen voor jezelf en met je coachee: welke hulpbronnen zijn er, hoe ontwikkel je die en wat werkt voor wie?
  Welke hulpbronnen zitten er al binnen de methodiek waarmee je werkt en welke zou je kunnen toevoegen?
 • Hoe begeleid je specifieke doelgroepen, zoals coachees die overspannen zijn of een burn out hebben? Hiervoor is specifieke kennis nodig en een aangepaste aanpak. Bij deze coachees zijn er structurele veranderingen in de stressfysiologie. En soms voelt niet meer veilig, wat eigenlijk veilig zou moeten zijn....
 • Hoe begeleid je coachees met een hoogsensitief zenuwstelsel?
 • Wat is de relatie tussen dysregulatie van het zenuwstelsel en trauma en wat betekent dit voor het begeleiden van je coachee?

 

Om het jou mogelijk te maken vervolgstappen te zetten hebben wij een programma ontwikkeld:

‘Coachen met het zenuwstelsel’

 • Tijdens dit programma versterk jij jouw eigen regulatie, jouw eigen balans en veerkracht. Dit geeft jou zowel privé als zakelijk een enorme boost. Je voelt je vrijer en veerkrachtiger. Je creativiteit wordt versterkt, je ziet overal mogelijkheden.
  Voor jouw coachees ben je altijd de ventrale vagus. Jij zorgt voor veiligheid, je kunt de energie matchen van de autonome staat van je coachee en op de juiste wijze activeren.
 • Je leert meer over het ontwikkelen van hulpbronnen voor jezelf en je coachee. Hulpbronnen inzetten die rechtstreeks inwerken op de autonome staat, zoals hartcoherent ademen, muziek, zintuigen-activatie, stemgebruik, aanraking en beweging (met paarden) maken een wereld van verschil voor een zenuwstelsel dat uit balans is.
 • Je leert de basisprincipes van Somatic Experience in te zetten om écht lichaamsgericht te kunnen werken en los te komen van het verhaal (want ‘story follows state’). Je leert in te zoomen op lichaamssensaties, zintuigengebruik, onbewuste bewegingen van het lichaam, het opsporen van wat je coachee ondersteunt om zich veilig te kunnen voelen en wat hem of haar uit de shutdown houdt.
 • Uiteraard is er aandacht voor het paard als hulpbron. In beweging samen met het paard worden de zintuiglijke waarneming, de lichaamssensaties en de emoties van de coachee opgeroepen die voortkomen uit onafgemaakte stressreacties en bewegingen die het zenuwstelsel ooit heeft voorbereid maar nooit kon voltooien. Hoe kun je ervoor zorgen dat deze bevroren energie wordt bevrijd en kan afvloeien, zonder herbeleving van een trauma of therapeutiseren?
  En hoe wordt jouw eigen interactie met het paard daarbij een hulpbron voor de regulatie van je coachee?
 • We geven je de nieuwste inzichten over emoties: wat zijn emoties en hoe betrek je ze bij regulatie?
  Voor jouw coachee en voor jezelf zijn emoties vaak de meest waarneembare signalen in je lichaam. Ze komen echter ook voort uit je autonome staat. Het is dan ook erg belangrijk om op de juiste manier de boodschap van een emotie te ontcijferen in plaats van erdoor te worden overgenomen.
  Leert je coachee hoe hiermee om te gaan, dan geeft dit vaak heel veel houvast in de rollercoaster van emoties die de coachee voelt.
 • Je wordt begeleid in het integreren van het werken met het zenuwstelsel in jouw specifieke methodiek. Welke mogelijkheden zie je daar? Hoe ga je het doen?
 • Je leert meer over het zenuwstelsel van specifieke doelgroepen zoals coachees met burn-out en met een hoogsensitief zenuwstelsel.
  Bijna alle coachees die bij ons komen met stevige dysregulatie van het zenuwstelsel, met een 'label', met onbegrepen lichamelijke klachten en met trauma, zijn op zijn minst overspannen of erger. Je krijgt specifieke kennis over de verstoorde stressfysiologie die daar speelt en wat dit betekent voor het herstelproces van deze coachees.

Onderdelen programma 'Coachen met het zenuwstelsel':

 • 5 live trainingsdagen verspreid over 6 maanden (december 2021 – mei 2022);
 • 4 online Q&A sessies tussen de trainingsdagen door;
 • lesmateriaal en uitgeschreven oefeningen.

Wij hebben dit programma speciaal ontwikkeld

 • Voor wie de basis-trainingsdag 'Alles begint in het zenuwstelsel' naar meer smaakt.
 • Voor wie het werken met het zenuwstelsel voelt als iets dat past en dat veel gaat opleveren.
 • Voor coaches die (nog) beter voor hun eigen balans en veerkracht willen gaan zorgen.
 • Voor wie lichaamsgericht werken heel concreet wil maken.
 • Voor wie ervaart dat onder elke coachvaag eigenlijk een zenuwstelsel zit dat uit balans is.
 • Voor wie het trauma wil aanpakken dat het zenuwstelsel uit balans brengt, zonder ‘naar het trauma te gaan’.
 • Voor wie zijn coachees tot hun eigen therapeut wil maken.
 • Voor wie handvatten wil ontwikkelen om het zelfhelend vermogen van de coachee meer aan te spreken.
 • Voor wie altijd wil weten wat te doen als je niet weet wat te doen.
 • Voor coaches die coachees hebben met onbegrepen lichamelijke klachten, stress, angst- of paniekaanvallen, een ongezonde levensstijl of dreigende burn out.
 • Voor coaches met coachees die alleen over hun problemen willen praten en daardoor te weinig vooruitgang boeken.
 • Voor coaches met coachees in een relatie of professionele omgeving die hen erg uit balans brengt.


Wat levert het je op om mee te doen?

Onze ervaring is dat waar we vroeger 10 sessies nodig hadden, nu nog 6 sessies nodig hebben om hetzelfde te bereiken.

Om bijvoorbeeld van een gemiddeld dagelijks angstgevoelen van 9 op 10 bij een coachee naar een gemiddeld angstgevoelen van 3 op 10 te gaan.
Om van een twee dagen lange nasleep van een woede-aanval naar een nasleep van 2 uur te gaan.
Om van burn out en heftige emotionele overspoeling te gaan naar goed slapen en de rust en kalmte ervaren om eindelijk te gaan herstellen.

Sommige van onze coachees hebben tot wel 20 gesprekken gevoerd met een psycholoog - met weinig resultaat - voor ze bij ons komen. Na slechts enkele sessies zeggen ze ‘nu kom ik pas ergens, nu ben ik veel beter in balans, nu kan ik veel beter omgaan met de uitdagingen van het leven’.

 

Het is biologisch gezien namelijk niet mogelijk om te verwerken, te helen en iets nieuws leren als het autonome zenuwstelsel teveel uit balans is.

 

Veerkracht in het autonome zenuwstelsel is dus een voorwaarde voor jouw coachee om stappen te kunnen zetten! Als coach moet je die voorwaarde eerst creëren en je coachee leren om die iedere dag weer voor zichzelf te creëren: je dient je coachee te leren het autonome zenuwstelsel te reguleren.

Als je coachee dat kan, ga je met iedere coachee resultaten boeken vanuit de methode waarmee jij werkt. Maar dan moet jij dit ook voor jezelf doen! En je paard kunnen reguleren in plaats van dat het voornamelijk andersom gebeurt.

Deze resulaten kun jij boeken, als je deelneemt aan het vervolgprogramma 'Coachen met het zenuwstelsel'.

🍀 🍀 Maar misschien is het allerbelangrijkste resultaat wel meer regulatie voor jezelf, meer werkplezier, meer gezondheid, meer balans en veerkracht. En dat werkt door in alle aspecten van je leven.

Onze missie

Wij streven naar een grote polyvagale familie! Er is meer regulatie nodig in de wereld, in gezinnen, op scholen, in bedrijven. Dat begint met elke dag een stapje. Dat begint met meer coaches die werken met het zenuwstelsel als basis.

Onze missie is om een netwerk van paardencoaches en andere coaches en hulpverleners te creëren die allen werken vanuit het autonome zenuwstelsel. Zodat we naar elkaar kunnen verwijzen om steeds de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan klanten. Zodat we samen aan intervisie en nascholing kunnen doen en van elkaar leren. Zodat we onze marketing en sales gezamenlijk kunnen aanpakken, gericht op Veerkracht en balans! Wij zouden het fantastisch vinden als jij je hierbij wilt aansluiten door je verder in de materie te verdiepen en samen met ons te ontwikkelen.

De trainers, Monique Verreijdt en Eva Groslot, hebben met veel studie en experimenteren heel wat puzzelstukjes in elkaar gezet. Wij geven graag door wat we weten en hebben ervaren in onze praktijk. Het is zonde als ieder voor zich die puzzel moet maken. En we vinden het boeiend om de kruisbestuiving van de verschillende methodieken waarmee jullie werken daar bij te betrekken.

Praktische informatie

Programma op hoofdlijnen

 • Dag 1: Jouw eigen autonome profiel, triggers en sprankels. Oók in interactie met het paard. Hoe reguleer jij het paard en andersom?
 • Online Q&A 1: Stel je vragen en breng je praktijkcases in.
 • Dag 2: Ontwikkelen van hulpbronnen voor jezelf en jouw coachee. + De basisprincipes van Somatic Experience.
 • Online Q&A 2: Stel je vragen en breng je praktijkcases in.
 • Dag 3: Nog meer hulpbronnen…+ Coachen met de principes van Somatic Experience
 • Online Q&A 3: Stel je vragen en breng je praktijkcases in.
 • Dag 4: Specifieke doelgroepen: burn-out, HSP,…
 • Online Q&A 4: Stel je vragen en breng je praktijkcases in.
 • Dag 5: Integratie in jouw specifieke methodiek

Data:

Worden vastgesteld zodra de groep vol is. Naar verwachting starten we in december en eindigen we in mei.

 

Tijden live dagen: 9.30 uur – 17.00 uur

Tijden Q&A sessies: 19.30 uur - 21.00 uur

Locaties:

de volgende locaties zijn mogelijk, afhankelijk van beschikbaarheid op gekozen data:

 • Trainingscentrum Celine van der Stroom, Akersloot
 • Paardenplezier, Moordrecht
 • Van Stal, Amstelveen

Trainers / coaches: Monique Verreijdt en Eva Groslot

Normale prijs: 1997 euro - Met vroegboekkorting*: 1497 euro

Catering / lunch: 15 euro per dag

 • Vroegboekkorting geldt steeds gedurende een week na jouw deelname aan de basistraining 'Alles begint in het zenuwstelsel'.
 • Het programma gaat door als er minimaal 8 deelnemers zijn. Het maximaal aantal deelnemers is 10.
 • Ons annuleringsbeleid, specifiek gericht op covid-19, lees je op https://navenja.nl/algemene-voorwaarden/

De trainers: Monique Verreijdt en Eva Groslot

Eva Groslot
Eva Groslot

Voor Eva Groslot is de polyvagaal therapie de basis van haar manier van coachen met paarden. Eva volgde de intensieve leergang ‘Rythm of Regulation’ live bij Deb Dana, de rechterhand van Stephen Porges. Sindsdien is de polyvagaal theorie de bril waardoor zij naar de wereld kijkt. Dit heeft haar manier van coachen fundamenteel veranderd. Eva werkt - bovenop de polyvagale basis - systemisch, met de methode van Linda Kohanov, met muziek, met EMDR en is hartcoherent ademcoach.

Meer over Eva lees je op www.navenja.nl

Monique Verreijdt
Monique Verreijdt

Monique Verreijdt werkt met het autonome zenuwstelsel onder andere als paardencoach en wandelcoach. Ze is expert op het gebied van het hoogsensitieve zenuwstelsel. Ze is altijd op zoek naar wat mensen weer in beweging brengt en heeft daaromheen een breed aanbod ontwikkeld. Monique heeft 40 jaar ervaring in de gezondheidszorg en is – naast haar werk als coach in haar eigen praktijk – ook praktijkondersteuner in de geestelijke gezondheidszorg.

Meer over Monique lees je op: www.verreijdtcoaching.nl