Algemene Voorwaarden

Ik hanteer de algemene voorwaarden van GAT:
Paardencoaching Navenja – GAT algemene voorwaarden voor alternatieve complementaire therapeuten.

 

Ik heb een daarvan afwijkend annuleringsbeleid:

 

Annuleren van losse sessies
Afspraken voor losse sessies kunnen door klanten tot 14 dagen voor aanvang van een afspraak kosteloos worden geannuleerd en/of verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur twee weken eerder kosteloos worden verplaatst). Annuleer je een afspraak voor een losse sessie binnen die 14 dagen voor aanvang van de afspraak, dan is in alle gevallen 50% van het honorarium verschuldigd. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, dan is 100 % van het honorarium verschuldigd.
Dit geldt uiteraard niet als een afspraak op mijn initiatief wordt verplaatst of als wij duidelijk met elkaar hebben afgesproken dat een afspraak in potlood is / onder voorbehoud.

 

Verplaatsen of annuleren van sessies binnen een pakket
Sessies die onderdeel uitmaken van een pakket kunnen tot 1 week voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur één week eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen een week voor aanvang van een sessie uit een pakket om deze sessie te verplaatsen, dan betaal je 25 euro administratiekosten. Verzoek je binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak om verplaatsing van een sessie binnen een pakket, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie uit een pakket blijft de betalingsverplichting bestaan.
Bij volledige annulering van een sessie binnen een pakket blijft de betalingsverplichting bestaan.

 

Verplaatsen of annuleren van sessies bij een abonnement
Een abonnement bestaat uit een maandelijkse sessie paardencoaching en naar behoefte online ondersteuning. De annuleringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de sessies met paarden. Online ondersteuning annuleren kan altijd kosteloos.
Een geplande sessie die deel uitmaakt van een abonnement kan tot 1 week voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur één week eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen een week voor aanvang van een sessie uit een abonnement om deze sessie te verplaatsen, dan betaal je 25 euro administratiekosten. Verzoek je binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak om verplaatsing van een sessie uit een abonnement, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie binnen een abonnement blijft de betalingsverplichting bestaan.
Een sessie die deel uitmaakt van een abonnement kan alleen worden verplaatst binnen de looptijd van het abonnement. Het is de bedoeling dat de sessies plaatsvinden met tussenpozen van een maand. Bij te veel / te vaak vooruitschuiven en clusteren van sessies, kan de coach besluiten een sessie te annuleren waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan.

 

 

Annuleren van de training 'Alles begint in het zenuwstelsel'

Vanwege covid-19 zijn er onzekerheden rondom het wel/niet kunnen doorgaan van de training 'Alles begint in het zenuwstelsel'. Als jij bent ingeschreven voor deze training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Je kunt jouw inschrijving niet annuleren tenzij je ten tijde van de training in quarantaine zit ivm covid-19 of klachten hebt die kunnen wijzen op covid-19 en niet in het bezit bent van een negatieve testuitslag. We verzoeken je het zo snel mogelijk aan ons te laten weten als je niet kunt deelnemen om één van deze redenen zodat we jouw plek nog aan iemand anders ter beschikking kunnen stellen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen via eva@navenja.nl . Het bedrag dat je voor de training hebt betaald zal worden teruggestort.
  • Paardencoaching Navenja kan de training te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in het overheidsbeleid rond covid-19, of als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar de training of kort van tevoren door afmeldingen door covid-19. Het bedrag dat je voor de training hebt betaald kan dan naar jouw keuze worden teruggestort of je laat jouw reservering staan tot een volgend moment waarop de training plaatsvindt.