Algemene Voorwaarden

Ik hanteer de algemene voorwaarden van GAT:
Paardencoaching Navenja – GAT algemene voorwaarden voor alternatieve complementaire therapeuten.

 

Ik heb een daarvan afwijkend annuleringsbeleid:

 

Annuleren van losse sessies en kennismakingssessies
Afspraken voor losse sessies kunnen door klanten tot 14 dagen voor aanvang van een afspraak kosteloos worden geannuleerd en/of verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur twee weken eerder kosteloos worden verplaatst). Annuleer je een afspraak voor een losse sessie binnen die 14 dagen voor aanvang van de afspraak, dan is in alle gevallen 50% van het honorarium verschuldigd. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, dan is 100 % van het honorarium verschuldigd.
Dit geldt uiteraard niet als een afspraak op mijn initiatief wordt verplaatst of als wij duidelijk met elkaar hebben afgesproken dat een afspraak in potlood is / onder voorbehoud.
Zeg je de sessie af vanwege corona, quarantaine-verplichting, of klachten die op corona kunnen wijzen, dan wordt de sessie verplaatst. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Verplaatsen of annuleren van sessies binnen een pakket
Sessies die onderdeel uitmaken van een pakket kunnen tot 1 week voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur één week eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen een week voor aanvang van een sessie uit een pakket om deze sessie te verplaatsen, dan betaal je 25 euro administratiekosten. Verzoek je binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak om verplaatsing van een sessie binnen een pakket, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie uit een pakket blijft de betalingsverplichting bestaan.

Zeg je de sessie af vanwege corona, quarantaine-verplichting, of klachten die op corona kunnen wijzen, dan wordt de sessie kosteloos verplaatst. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Verplaatsen of annuleren van sessies bij een abonnement
Een abonnement bestaat uit een maandelijkse sessie paardencoaching en naar behoefte online ondersteuning. De annuleringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de sessies met paarden. Online ondersteuning annuleren kan altijd kosteloos.
Een geplande sessie die deel uitmaakt van een abonnement kan tot 1 week voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur één week eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen een week voor aanvang van een sessie uit een abonnement om deze sessie te verplaatsen, dan betaal je 25 euro administratiekosten. Verzoek je binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak om verplaatsing van een sessie uit een abonnement, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie binnen een abonnement blijft de betalingsverplichting bestaan.
Een sessie die deel uitmaakt van een abonnement kan alleen worden verplaatst binnen de looptijd van het abonnement. Het is de bedoeling dat de sessies plaatsvinden met tussenpozen van een maand. Bij te veel / te vaak vooruitschuiven en clusteren van sessies, kan de coach besluiten een sessie te annuleren waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan.
Zeg je de sessie af vanwege corona, quarantaine-verplichting, of klachten die op corona kunnen wijzen, dan wordt de sessie kosteloos verplaatst. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Annuleren van dag-workshops of dagdeel-workshops op maat (voor meerdere personen)
Dag-workshops of dagdeel-workshops kunnen door klanten tot 21 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd en/of verplaatst (dus een workshop op een vrijdag om 13.00 uur kan tot de vrijdag 13.00 uur drie weken eerder kosteloos worden verplaatst of geannuleerd). Annuleer je de workshop binnen die 21 dagen voor aanvang, dan is in alle gevallen 50% van het honorarium verschuldigd. Annuleer je binnen 48 uur voor aanvang, dan is 100 % van het honorarium verschuldigd.
Bij corona, quarantaine-verplichting, of klachten die op corona kunnen wijzen bij één van de deelnemers, kan naar keuze de workshop doorgaan voor de andere deelnemer(s) of wordt de workshop verplaatst. Er vindt geen restitutie plaats.

 

Annuleren van de training 'Alles begint in het zenuwstelsel'

Vanwege covid-19 zijn er onzekerheden rondom het wel/niet kunnen doorgaan van de training 'Alles begint in het zenuwstelsel'. Als jij bent ingeschreven voor deze training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Je kunt jouw inschrijving niet annuleren tenzij je ten tijde van de training in quarantaine zit ivm covid-19 of klachten hebt die kunnen wijzen op covid-19 en niet in het bezit bent van een negatieve testuitslag. We verzoeken je het zo snel mogelijk aan ons te laten weten als je niet kunt deelnemen om één van deze redenen zodat we jouw plek nog aan iemand anders ter beschikking kunnen stellen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen via eva@navenja.nl . Het bedrag dat je voor de training hebt betaald zal worden teruggestort.
  • Paardencoaching Navenja kan de training te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in het overheidsbeleid rond covid-19, of als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar de training of kort van tevoren door afmeldingen door covid-19. Het bedrag dat je voor de training hebt betaald kan dan naar jouw keuze worden teruggestort of je laat jouw reservering staan tot een volgend moment waarop de training plaatsvindt.

 

Annuleren van het programma 'Coachen met het zenuwstelsel'

  • Paardencoaching Navenja kan het programma te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in het overheidsbeleid rond covid-19, of als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar. Het bedrag dat je voor het programma hebt betaald zal dan worden teruggestort.
  • Bij ziekte, quarantaine-verplichting, klachten die op corona kunnen wijzen of verhindering worden er geen losse dagen terugbetaald.
  • Het is in principe niet mogelijk om na inschrijving je aankoop van het programma te annuleren. In geval van ernstige bijzondere omstandigheden onderzoeken we met jou wat de mogelijkheden zijn.

 

Annuleren van de basisdag 'Het geheim van je zenuwstelsel'

Vanwege covid-19 zijn er onzekerheden rondom het wel/niet kunnen doorgaan van groepsevenementen. Als jij bent ingeschreven voor deze basisdag gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Je kunt jouw inschrijving niet annuleren tenzij je ten tijde van de basisdag in quarantaine zit ivm covid-19 of klachten hebt die kunnen wijzen op covid-19 en niet in het bezit bent van een negatieve testuitslag of vaccinatiebewijs. We verzoeken je het zo snel mogelijk aan ons te laten weten als je niet kunt deelnemen om één van deze redenen zodat we jouw plek nog aan iemand anders ter beschikking kunnen stellen. Je dient ons hiervan zowel telefonisch alsook schriftelijk op de hoogte te stellen via eva@navenja.nl . Het bedrag dat je voor de basisdag hebt betaald zal worden teruggestort.
  • Paardencoaching Navenja kan de training te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in het overheidsbeleid rond covid-19, of als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar de training of kort van tevoren door afmeldingen door covid-19. Het bedrag dat je voor de training hebt betaald kan dan naar jouw keuze worden teruggestort of je laat jouw reservering staan tot een volgend moment waarop de training plaatsvindt.
  • In alle andere gevallen ga je met het inschrijven voor de basisdag een betalingsverplichting aan en ben je de kosten van de basisdag te allen tijde verschuldigd. Wil je annuleren wegens zeer uitzonderlijke omstandigheden, dan denken we graag met je mee.