Algemene Voorwaarden

Ik hanteer de algemene voorwaarden van GAT: Paardencoaching Navenja – GAT algemene voorwaarden voor alternatieve complementaire therapeuten.
Deze kun je downloaden via de knop hierboven.

Ik heb een daarvan afwijkend annuleringsbeleid:

 

Annuleren van losse sessies en kennismakingssessies
Afspraken voor losse sessies kunnen door klanten tot 14 dagen voor aanvang van een afspraak kosteloos worden geannuleerd en/of verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur twee weken eerder kosteloos worden geannuleerd of verplaatst). Annuleer je een afspraak voor een losse sessie of kennismakingssessie binnen die 14 dagen voor aanvang van de afspraak, dan is in alle gevallen 50% van het honorarium verschuldigd. Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, dan is 100 % van het honorarium verschuldigd.
Dit geldt uiteraard niet als een afspraak op mijn initiatief wordt verplaatst of als wij duidelijk met elkaar hebben afgesproken dat een afspraak in potlood is / onder voorbehoud.

 

Verplaatsen of annuleren van sessies binnen een traject of programma
Sessies die onderdeel uitmaken van een traject of programma kunnen tot 1 week voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur één week eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen een week voor aanvang van een sessie om deze sessie te verplaatsen, dan betaal je 25 euro administratiekosten. Verzoek je binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak om verplaatsing van een sessie, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie blijft de betalingsverplichting bestaan. Er vindt geen restitutie plaats.

Heb je binnen een traject of binnen het programma 'Herstel je veerkracht intensief met paarden' meerdere sessies op eenzelfde dag geclusterd, dan zijn de annuleringsvoorwaarden als volgt.
Geclusterde sessies (meer dan 1 sessie op eenzelfde dag) kunnen tot 2 weken voor aanvang van de  eerste sessie kosteloos worden verplaatst (dus een cluster waarvan de eerste sessie plaatsvindt op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur twee weken eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen twee weken voor aanvang van een cluster om de sessies te verplaatsen, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Vraag je binnen een week voor aanvang van een cluster om de sessies te verplaatsen, dan vervalt één sessie. Binnen 48 uur voor aanvang van een cluster is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie blijft de betalingsverplichting bestaan. Er vindt geen restitutie plaats.

 

 

Verplaatsen of annuleren van sessies bij een abonnement
Een abonnement bestaat uit een maandelijkse sessie paardencoaching en naar behoefte online ondersteuning. De annuleringsvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de sessies met paarden. Online ondersteuning annuleren binnen een abonnement kan altijd kosteloos.
Een geplande sessie die deel uitmaakt van een abonnement kan tot 1 week voor aanvang van de sessie kosteloos worden verplaatst (dus een afspraak op een vrijdag om 11.30 uur kan tot de vrijdag 11.30 uur één week eerder kosteloos worden verplaatst). Vraag je binnen een week voor aanvang van een sessie uit een abonnement om deze sessie te verplaatsen, dan betaal je 25 euro administratiekosten. Verzoek je binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak om verplaatsing van een sessie uit een abonnement, dan betaal je 50 euro administratiekosten. Binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is verplaatsen niet mogelijk. Bij volledige annulering van een sessie binnen een abonnement blijft de betalingsverplichting bestaan.
Een sessie die deel uitmaakt van een abonnement kan alleen worden verplaatst binnen de looptijd van het abonnement. Het is de bedoeling dat de sessies plaatsvinden met tussenpozen van een maand. Bij te veel / te vaak vooruitschuiven en clusteren van sessies, kan de coach besluiten een sessie te annuleren waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan.
Er vindt geen restitutie plaats.

 

Annuleren van dag-workshops of dagdeel-workshops op maat (voor meerdere personen)
Dag-workshops of dagdeel-workshops kunnen door klanten tot 21 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd en/of verplaatst (dus een workshop op een vrijdag om 13.00 uur kan tot de vrijdag 13.00 uur drie weken eerder kosteloos worden verplaatst of geannuleerd). Annuleer je de workshop binnen die 21 dagen voor aanvang, dan is in alle gevallen 50% van het honorarium verschuldigd. Annuleer je binnen 48 uur voor aanvang, dan is 100 % van het honorarium verschuldigd.

 

Annuleren van de training 'Alles begint in het zenuwstelsel'

Als jij je inschrijft voor deze training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Je kunt jouw inschrijving niet annuleren.
 • Paardencoaching Navenja kan de training te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar de training. Het bedrag dat je voor de training hebt betaald kan dan naar jouw keuze worden teruggestort of je laat jouw reservering staan tot een volgend moment waarop de training plaatsvindt.
 • Neem bij uitzonderlijke omstandigheden contact met ons op. Misschien vinden we samen iemand die jouw plek kan innemen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk op de hoogte te stellen via eva@navenja.nl .

 

Annuleren van het programma 'Coachen met het zenuwstelsel'

 1. Paardencoaching Navenja kan het programma te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar. Het bedrag dat je voor het programma hebt betaald zal dan worden teruggestort.
 2. Bij ziekte of verhindering worden er geen losse dagen terugbetaald.
 3. Heb je module 2 van het programma aangekocht vóórdat de data van de dagen op locatie zijn vastgesteld, dan kun je jouw deelname annuleren tot en met 5 dagen na definitieve vaststelling van de data als de data jou niet schikken. De vaststelling van data wordt via e-mail aan jou bekend gemaakt en gelijktijdig op de website gepubliceerd. Eventuele aanbetalingen worden bij annuleren teruggestort.
 4. Behalve in het geval vermeld onder punt 3, is het in principe niet mogelijk om na inschrijving je aankoop van het programma te annuleren. In geval van ernstige bijzondere omstandigheden onderzoeken we met jou wat de mogelijkheden zijn.

 

Annuleren van de basisdag en oefendag 'Het geheim van je zenuwstelsel'

 • Vanwege de kleine groep waarin we werken, gelden strenge annuleringsvoorwaarden. De organisatie van de dagen is anders niet financieel haalbaar.
 • Je kunt na inschrijving in principe niet annuleren. Als je vanwege dringende omstandigheden of ziekte niet aanwezig kunt zijn, zal worden gekeken of je op een ander moment de dag(en) kunt inhalen, hetzij met een andere groep, hetzij door een aangeboden individueel te volgen alternatief. Hiervoor kan een toeslag gelden.
  Alleen als iemand op de wachtlijst jouw plek kan innemen, zal jouw inschrijving alsnog kosteloos worden geannuleerd.
 • Paardencoaching Navenja kan de dag(en) te allen tijde annuleren, bijvoorbeeld als het deelnemersaantal te laag blijkt in aanloop naar de training of kort van tevoren door afmeldingen. Het bedrag dat je voor de training hebt betaald kan dan naar jouw keuze worden teruggestort of je laat jouw reservering staan tot een volgend moment waarop Het geheim van je zenuwstelsel plaatsvindt.
 • In alle andere gevallen ga je met het inschrijven voor de basisdag en de oefendag een betalingsverplichting aan en ben je de kosten van de basisdag en oefendag te allen tijde verschuldigd. Wil je annuleren wegens zeer uitzonderlijke omstandigheden, dan denk ik graag met je mee.